shopup.com

รายละเอียดการชำระเงิน


รายละเอียดการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าตกลงแบบเฟอร์นิเจอร์และราคากับทางโรงงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการชำระเงินเป็นดังนี้

1. ลูกค้าชำระเงิน 40%  ของราคาสินค้า

2. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ 60% เมื่อได้รับสินค้า หรือเมื่อติดตั้งงานเรียบร้อยแล้ว

3. ธนาคารที่รับชำระ

    ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 477 - 244 - 9238 นายสกล ศิริรัตน์

    ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 160 - 239 - 4699 นายสกล ศิริรัตน์

หมายเหตุ

- โรงงานจะสั่งผลิตเมื่อได้รับเงินมัดจำ 40% เรียบร้อยแล้ว

- ระยะเวลาในการผลิต สำหรับงานในแบบมาตรฐานของโรงงาน 15 วัน

- ระยะเวลาในการผลิต สำหรับงานสั่งทำ 45 วัน


19 ธ.ค. 2559

Engine by shopup.com